Cristian Bodnărescu în Istoria Literaturii Române

O altfel de istorie a literaturii române contemporane

Miercuri 22 octombrie 2014 de la orele 20 : 00, analistul literar Lilia Manole vă invită să urmărim împreună evoluția literaturii române contemporane, avându-l ca invitat pe Cristian Bodnărescu, poet, la Radio Zidul – click!
Evenimentul este organizat de Zidul Media Grup. Partenerii media: Simțiri adânci (blog), Gândacul de Colorado, Nationalist.ro şi Popasuri Culturale Româneşti.

BODNĂRESCU, CRISTIAN

S-a născut pe 3 martie 1983, în oraşul Bacău.
Începând cu anul 2002 frecventează şedinţele cenaclului literar ieşean Quasar, fiind şi organizator de şedinţe, până în anul 2008. Tangenţele cu domeniul literar încep încă din 1991, când scrie prima poezie dedicată lui ,,Iosif’’, personajul biblic.
În anul 2003 întemeiază rubrica ,,Eroii rock-ului’’, ulterior şi ,,Spiritualitate românească’’, acestea figurând şi în grila Radiodifuziunii române, la care Cristian Bodnărescu a fost realizator de emi¬siuni.
Între anii 2005-2006 cochetează cu ASTRA (Asociaţiunea Transilvană), deplasându-se în toamna anului 2005 în ţinuturile Odesei pentru 2 săptămâni, în calitate de reprezentant ASTRA şi redactor al Radiodifuziunii Române. La întoarcere semnează articolul ,,Muzica aduce gripa aviară’’, articol prezentat la PRO TV şi promovat de multe trusturi de presă naţionale şi internaţionale.
În anul 2007 lansează cartea ,,Sexologie şi contracepţie’’ împreună cu medici sexologi.
Anul 2008 reprezintă absolvirea Facultăţii de Filosofie din cadrul Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi şi, în primul rând, marchează decernarea titlului de ,,Honoris Causa’’ din partea Academiei de Studii Înalte din Iaşi. Devine astfel deputat în cadrul ,,Camerei Deputaţilor ASI’’. Cu acest prilej se realizează ediţia “Spiritulaitatea Românească în viziunea lui Cristian Bodnărescu” a emisiunii “Idei în actualitate” la RTV Vâlcea 1.

În anul 2009 scrie cartea Celulele stem şi asistenţa la naştere în prezenţa craniană împreună cu medici. Iulie 2009 marchează scrierea poemul Demoniţa de 109 strofe, fiind cel mai lung poem romantic din literatura universală. În noiembrie 2009 întemeiază portalul naţional de ştiri Zidul şi în martie 2010 lansează Radio Zidul, post radiofonic online ascultat în 80 ţări – www.ziarulzidul.ro şi www.radiozidul.ro
În anul 2009 apare volumul ,,Demonita” finanţat de editura Renaissance şi lansat la TVR (Televiziunea Romana 1 si Televiziunea Romana Internaţional).
Luna noiembrie 2011 marchează apariţia antologiei ,,Cuvântul în Timp” sub egida editurilor Grinta şi Singur, în cuprinsul căreia se regăsesc versurile autorului Cristian Bodnărescu.
Peste un an, în luna noiembrie a anului 2012, scriitorul Cristian Bodnărescu primeşte Trofeul “Treptele Succesului” pentru întreaga carieră din partea Elenei Toma la emisiunea cu acelasi nume, difuzată pe canalul Curier TV. În aceeaşi lună figurează în lista poeţilor antologici prezentaţi de antologia “HAI HUI” editată de Singur şi Grinta.

Referințe critice

,,Cristian, te felicit! Poemele tale au o dulceaţă a vremurilor trecute şi te felicit pentru că reuşeşti să transferi acea perioadă în vremurile noastre cumplite la nivel spiritual, în care niciunul din noi nu se mai regăseşte. Uitaţi că mai există artişti români, precum Cristian Bodnărescu sau Ovidiu Komornyik! Este prea puţin spaţiul alocat de mass media întâlnirilor frumoase cum ar fi cea între mine, Ovidiu Komornyik şi Cristian Bodnărescu. Spiritualitatea şi puritatea sufletului ne sunt ucise!”
(Adrian Enache, înregistrare TVR 2009)
Poemul Demoniţa reprezintă, pe lângă recordul mondial al poeziei romantice, “o lucrare artistică originală, o penetrare în lumea spiritelor demonice, o tentativă de plecare întru aflarea unui adevăr. În poem se observă influenţa romantismului, însă Fantasticul domină perpetuu”, după cum constată Prof. univ. dr. Teo-Teodor Marsalcovschi
(Sursa: Cronica Română)

“Rareori, într-un timp controversat cum este cel pe care-l trăim, într-o lume de tip „fast-food” în care ne consumăm, Romaniei i se dă atenţia dorită şi cuvenită, referindu-ne aici la evenimente culturale născute aici şi menite „a rupe” – în sensul bun – „gura târgului european şi nu numai”.Iată-l însă pe tânărul poet ieşean Cristian Bodnărescu doborând recordul mondial la… poem. Da, aţi citit bine, nu la cel mai lung cârnat, la cea mai mare mămăligă, sau cei mai mulţi Moşi Crăciuni…, nu – la poem, compunând cel mai lung poem romantic din literatura universală, record ce vine, în ordine cronologică, să-l „bată” pe cel deţinut până de curând de poetul Mihai Eminescu prin poemul Luceafărul, omologat la începutul lui 2009 de cea mai prestigioasă organizaţie de recunoaştere a recordurilor mondiale, World Record Academy, Miami.”
Sorin Alexandru Şontea (Tabloidul Libertatea)

“Cristian Bodnărescu îi ajută pe oameni să îşi găsească spiritualitatea lor şi pe romani pe cea românească. Prin tot ceea ce face şi gândeşte scriitorul Cristian Bodnărescu denotă că este în primul rând român!
Luna noiembrie a anului 2011 este pentru scriitorul Cristian Bodnărescu una fructuoasă. Ea marchează apariţia sa în 3 volume, anume: în Atologia ,,Cuvântul în Timp”, în cartea ,,De vorbă cu Stelele” (fiind intervievat de academicianul George Roca, scriitor din Sidney) şi în Buletinul semestrial ,,Bibliotheca Septentrionalis” al Bibliotecii Judeţene ,,Petre Dulfu” din Baia Mare.
Antologia Cuvântul în Timp apărută în noiembrie 2011 este foarte frumoasă. Este realizată artistic. Hârtia este de calitate şi tirajul cărţii este foarte mare. Cristian Bodnărescu figurează pe locul 3 în ierahie din cei 30 de scriitori aleşi. Poeziile sale mi s-au părut de o maturitate extraordinară, genialitatea regăsindu-se în spiritul acestor poezii. Stilul lui Cristian Bodnărescu este diferit faţă de ce aţi văzut dumneavoastră în alte poezii. Nu este un stil imitator precum adopta unii scriitori ce îi imitia pe Eminescu ori Arghezi. Nu, domnul Cristian Bodnărescu este un el, un original şi asta este important. Degeaba mai apare aiurea câte un scriitoraş ieftin care se cam trage din mantaua lui Eminescu, parafrazându-l pe Gogol. Eu nu fac altceva decât să spun adevărul; iar adevărul curat este că domnul Cristian Bodnărescu scrie poezii valoaroase.
,,După moartea bunicului meu am simţit anumite trăiri şi nevoia de a scrie. Astfel, i-am dedicat o poezie, apoi o altă lui Iosif, personajul biblic; care a fost apreciată de profesoară de religie, nedorind însă să o citesc în clasă. Pe atunci aveam 9 ani.”, ne spune scriitorul. ,,Dorinţa de a depăşi prin scris lanţurile robiei temporalităţii şi spaţiale m-a determinat să mă apuc de scris, în anul 1992.” afirma domnia sa Cristian Bodnărescu.
Pe scriitorul Cristian Bodnărescu l-am cunoscut pentru prima dată la cenaclul Quasar în anul 2000. Este un om pe cât de valoros pe atât modest. Domnul Cristian Bodnărescu este realizator de şedinţe ale cenaclului Quasar până în anul 2008. Dumnealui face multe lucurri bune şi munceşte enorm de mult (unul din rezultatele dumnealui este Radio Zidul- www.radiozidul.ro).
Citind despre domnul Cristian Bodnărescu în prezentarea sa realizată în antologia ,,Cuvântul în timp” putem afla că este un tânăr academician în cadrul Camerei Deputaţilor a Academiei de Studii Înalte, Iaşi. Poetul Cristian Bodnărescu intră prin apariţia dumnealui în această antologie a scriitorilor romani în rândul erudiţilor care nu întâmplător s-au născut pe tărâmurile româneşti, cu predilecţie. Iubirea omniprezentă în poezia lui Cristian Bodnărescu depăşeşte granita esteticii, fiind o dorinţă a spiritului uman şi nu doar o simplă trăire pur emoţională, trivială.
,,Dacă dragoste nu e, nimic nu e” scrie în Biblie, versuri preluate şi de Marin Preda în ,,Cel mai iubit dintre pamanteni”. Unele lucruri se scriu doar cu sânge. Plutirea îndumenzeita prin sânge a poporului român atinge universalitatea în dor şi dragoste. Poezia lingvistică a poeziei noastre româneşti o reprezintă creaţia lui Cristian Bodnărescu. Rămânem în antologia poeziei româneşti prin acest mare poet care este Cristian Bodnărescu! Eu manifest respect şi dragoste faţă de poezia domnului Cristian Bodnărescu. Nu în fiecare zi avem plăcerea de a citi această poezie care ne ajută să fim mai aproape de viaţă, de spirit şi de spiritualitatea românească. Sunt mulţi oameni care au văzut în Cristan Bodnărescu valoarea unui poet adevărat, ce spune ceva eternităţii şi reprezintă o generaţie; între care şi consiliul consultativ al antologiei de faţă. Lumea s-a cam săturat de pseudocultura, de pseudoştiinţa, de pseudocunoastere şi e un lucru bun. Cristian Bodnărescu îi ajută pe oameni să îşi găsească spiritualitatea lor şi pe romani pe cea românească. Prin tot ceea ce face şi gândeşte scriitorul Cristian Bodnărescu denotă că este în primul rând român! Domnul Cristian Bodnărescu e un poet bun, care ştie ce vrea. Pentru a putea scrie o poezie trebuie să munceşti mult şi să ai multă cultura în spate. Munca şi talentul au făcut din domnul Cristian Bodnărescu să fie şi un poet antologic, de crestomatie.
Poezia ,,Domino” este un domino al cuvintelor şi gândurilor domniei sale Cristian Bodnărescu, în ea fiind relevant spiritul rock-ului; dumnealui fiind un pasioant al acestui gen muzical, la fel ca şi mine. ,,Domino” este un ,,joc al cuvintelor” dacă alegem metafora argheziană.
Ana, cel mai simplu şi frumos nume. Nume de sfântă, Ana fiind mama Sfintei Fecioare Maria. Ce este mai frumos decât să-ţi iubeşti mama, ce este mai sfânt? În poezie poetul Cristian Bodnărescu retrăieşte dragostea eternă a eternului spirit. Este o trăire îndumnezeită, cutezând spre dragostea şi iubirea eternă. Nimic nu este mai frumos de a simţi dragostea ce-ţi vine din suflet şi e bine să avem un suflet de copil. Deschidem o cutie a inteligenţei umane prin poezia ,,Ana” a lui Cristian Bodnărescu.
Durerea este cumplită în ,,Moarte şi praf”, ea uneori nu iartă nimic. Dragostea platonică este sfâşietoare. Unii consideră dragostea un simplu sentiment, Cristian ne arată că este de fapt o contopire şi unificare în suflet şi simţiri. Aceste sentimente vin să ne redescopere iubirea ce o purtăm în suflet.
Poetul Cristian Bodnărescu revine intru eternitate şi-ntr-un spirit ce freamătă în noapte (poezia Spre Cer). Noaptea, cerul, cosmogoniile şi universurile paralele şi cele care vin freamătă, regăsindu-se în această poezie. Toate aceastea vin din dorinţa domniei sale de a vedea cât mai multe. Cristian Bodnărescu explica voluptatea cerului. Bolta lui se numeşte poezie; este chiar bolta universului poetic. Nimic nu este mai frumos decât să rămâi în eternitatea sclipirii temporalităţii; doar timpul atestă valoarea poeziei.”
Viorel Donţu (Sursa: Radio Zidul- Revista Singur)

“Poemul Alpha nu se derulează firesc, pentru că se petrece într-o dimensiune atemporală. De fapt, sfîrşitul poemului poate fi dedus din titlu, pentru că Alpha reprezintă opusul Adioul-ui care marchează finalul şi previzibilul deznodământ al acţiunii. Poemul foloseşte două non-culori, alb şi negru. Sunt multe teme grafice gotice care folosesc această combinaţie.
De ce titlul poemului nu este Omega? Pentru că acţiunea nu va epuiza niciodată eterna clipă a începutului. Timpul, acţiunea, trecerea, evoluţia şi tot sensul vieţii sunt inferioare; şi asta graţie clipei, atunci când personajele poemului se ating. Glasul preotului îşi pierde valoarea, lumea devine o iluzie (folosirea repetată a cuvântului păcălire în sensul iluziei). Nuntaşii devin sângerii, însă mireasa dispare. Există un crud adio care marchează finalul poemului. Un zgomot care sparge feeria paradisului. O moarte! Un mister…
Poate că poemul este ciclic, poate începe de la final, unde Adio devine Alpha, şi poemul renaşte pentru a fi reînţeles.
Cât priveşte structura lui, în poemul Alpha am sesizat inversarea ordinii fireşti între subiect şi verb, pentu a accentua importanţa imaginii, a cadrului static în pofida dinamicului. Poemul este construit din imagini, el este foarte greu de înţeles şi poate fi pătruns doar de un om cu viziuni profunde.”
Valurile tomnatice ale mării de apoi te cheamă înspre mine.
Încet te prelingi din soarele-lună ce răsare deasupra necuvintelor.
Trupu-ţi dezvelit înjunghie funebrul cuvânt care mă cheamă spre tine,
spre zări…
Cristian Alexandrescu (Radio Zidul)

“Să îl citesc pe poetul Cristian Bodnărescu a constituit pentru mine o surpriză deosebit de agreabilă: că ismele nu ne-au cotropit de tot, că se mai poate scrie poezie bună fără a scuipa pe valorile clasice, că poţi fi modern fără a fi ininteligibil şi că, în cele din urmă, poţi să scrii poezie “chiar dacă ai talent(!)”.
Intuiesc lecturile domnului Bodnărescu solide, bine selectate şi bine asimilate. În ceea ce mă priveşte-evident strict subiectiv- l-aş situa, prin înzestrare, originalitate şi îndrăzneală, dincolo de frontierele temporale, de curente sau de stiluri, într-o familie “cel puţin” onorabilă, din care fac parte Byron, Baudelaire, Poe, Bacovia, Artaud şi nu numai.”

Gheorghe Junescu, fost director adjunct al Institutului Român din Veneţia

“Nu trăim (doar) pentru sine. Trebuie să știm că Lumea nu a început cu noi și nu va sfârși cu noi.
Așa și poezia. Și ea- o Creație de-a lui Dumnezeu.
Citiți, Boierii Dumneavoastră poemul “Fata din stele” al poetului român contemporan Cristian Bodnărescu de la Ieși (deja academician) și de pretutindeni.
Pe care-l cunosc doar din lumea virtuală.
Și parcă-l cunosc de vreo două mii de ani.
Cel puțin.”
Traian Vasilcău

Ștefan Doru Dăncuş, George Coandă, Vali Nițu, Dan Șalapa, Grigore Timoceanu, George Terziu

 1,159 total views,  1 views today

1075 Total Views 1 Views Today

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *