Puterea întâiului născut

King-of-Tigers-fantasy-10918732-1024-768

“Să-Mi sfințești pe tot întâiul născut, pe tot cel ce se naște întâi la fiii lui Israel, de la om până la dobitoc, că este al Meu!” (Ieșire, 2-2, Biblia)

Vreme de milenii primul băiat născut a reprezentat o reală bucurie pentru familie, fiind considerat copilul lui Dumnezeu și moștenitorul legitim al averii familiei ori a poziției sociale. Dacă familia moștenea un titlu nobiliar, principalul succesor era întâiul născut de parte bărbătească. De multe ori, el trebuia să urmeze funcția tatălui (cea de preot, de jurist, de consilier etc.) El moștenea legitim tronul regal ori un imperiu/ o moșie. Este frumos și benefic să ne bucurăm de primul dar al vieții oferit de Dumnezeu, asta dacă nu utilizăm spiritualitatea pentru scopuri mărunte ori perverse. Astfel, de multe ori, copilul era ucis/ otrăvit sau exilat, urmărindu-se interesele familiei regale/ nobiliare. Se întâmpla și ca nunta să fie anulată deoarece nu întrunea condițiile creștine. Însă, de cele mai multe ori, regele abuza de funcție, fiind influențat de metrese ori de capricii.

 

“Să-Mi sfințești pe tot întâiul născut, pe tot cel ce se naște întâi la fiii lui Israel, de la om până la dobitoc, că este al Meu!” (Ieșire, 2-2)

În temeiul acestei porunci, fiii lui Israel aduceau pe pruncii lor cei întâi născuți în biserică, dându-i dajdie lui Dumnezeu, ca pe o datorie stabilită prin lege. Și tot de la Dumnezeu îi răscumpărau pe aceștia cu preț, numit argintul răscumpărării, și acesta se da leviților care slujeau la Templu. Prețul hotărât al răscumpărării era cinci sicli.

La Templu, Pruncul Iisus este întâmpinat de Sfântul și Dreptul Simeon și de Sfânta Prorociță Ana. Simeon este descris de Sfântul Evanghelist Luca ca un om credincios, un drept care respecta rânduielile Legii Vechi: “Și iată era un om în Ierusalim, cu numele Simeon; și omul acesta era drept și temător de Dumnezeu, așteptând mângâierea lui Israel, și Duhul Sfânt era asupra lui”. (Luca 2; 25)

Sfântul Simeon s-a numărat printre acei cărturari care, din porunca regelui Egiptului, Ptolomeu, au tradus Vechiul Testament din limba ebraică în limba greacă. Sfântul Simeon când a ajuns la cuvintele profetului Isaia: “Iată fecioara va lua în pântece și va naște fiu” (Isaia, 7, 14), s-a îndoit, gândind că nu este cu putință ca o fecioară să poată naște și a voit să șteargă aceste cuvinte. Dar îngerul Domnului l-a oprit și i-a spus să nu fie necredincios, pentru că nu va gusta moartea până ce nu va vedea pe Cel ce se va naște din Curata Fecioară, Hristos Domnul. Dând crezare cuvintelor îngerești, Simeon a așteptat venirea lui Hristos în lume.

 

Crime imperialiste

Regele Henric al VIII-lea reprezintă un exemplu negativ de ipocrizie și lașitate, fiind un criminal în serie. Henric a avut 6 soții și a fondat biserica anglicană. El își exeuta pe rând nevestele, din motiv de  vrăjitorie ori dintr-o simplă nepotrivire/ nemulțumire. Astfel de cazuri dificile au născut dispute și războaie în posteritate. Tribunalele trebuiau să analizeze care a fost primul născut și moștenitorul acestuia, dacă a fost într-adevăr un bastard etc. De regulă, mita și interesele funcționau de minune, la fel ca și în contemporaneitatea pe care o trăim.

 

REPIN_Ivan_Terrible&Ivan

Un alt criminal a fost țarul Ivan cel Groaznic, al Rusiei. Și-a executat soțiile, până când a ajuns la numărul 8. Dar spre deosebire de alți țari și împărați, el avea să își ucidă și țareviciul, ce urma să îl succeadă în doar câțiva ani de zile. Cum s-au derulat evenimentele:

Ivan trece de zidurile Novgordului în 1570, ucigând toți preoții, funcționarii și cetățenii cetății – însumând 60.000 capete (conform primei cronici a Pskovului) Așezământul nu își va mai reveni vreodată ca și putere centrală/economică, astăzi însumând puțin peste 200.000 locuitori. Dacă Pskovul i se predă fără luptă, locuitorii Novgordului aveau să lupte până la final, murind până la cel din urmă. Ulterior, Ivan își ucide nevestele una câte una, ele suferind o moarte subită și “misterioasă”, după ce se certau cu țarul paranoic.  Războiaele duse cu tătarii au slăbit puterea sovietică, permițând armatelor polone și suedeze să zdrobească criminalii imperialiști țariști în 1579.

Țareviciul Ivan care are 27 de ani și care a urmărit îndeaproape tratativele de pace cu Polonia îi reproșează tatălui său lașitatea de care dă dovadă și îi cere încredințarea trupelor pentru a elibera Pskovul. După câteva zile, la începutul lunii noiembrie, o solie de boieri îi cere Țarului să preia comanda trupelor sau să-l trimită pe țareviciul Ivan pentru a lupta împotriva polonezilor. Ivan crede că este vorba de o conspirație împotriva lui. La 15 noiembrie 1581 avansat, purtând o rochie ușoară în loc de trei rochii așa cum era obiceiul. O bate atât de tare încât aceasta avortează. Țareviciul furios ridică vocea în fața suveranului. Ivan își lovește fiul la întâmplare cu bastonul său cu vârful de fier și îl rănește mortal. La 19 noiembrie 1581 oficial țareviciul moare în urma unei febre puternice.

 

Cristian Bodnărescu

 3,548 total views,  4 views today

3472 Total Views 4 Views Today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *